Økotoksikologi

En miljøgift er et grunnstoff eller en kjemisk forbindelse som enten har en kjent giftvirkning eller som mistenkes å gi forgiftningseffekter fordi de samles opp i næringskjeder på land eller i vann. Noen miljøgifter brytes ikke ned i naturen, men er persistente. Noen eksempler på miljøgifter er PCB, DDT, klorert benzen, dioksiner, furaner, tungmetaller, radioaktive stoffer og hormonlignende forbindelser (hormonhermere). Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Økotoksikologi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel