En miljøgift er et grunnstoff eller en kjemisk forbindelse som enten har en kjent giftvirkning eller som mistenkes å gi forgiftningseffekter fordi de samles opp i næringskjeder på land eller i vann. Noen miljøgifter brytes ikke ned i naturen, men er persistente.Noen eksempler på miljøgifter er: PCB DDT klorert benzen dioksiner furaner tungmetaller radioaktive stoffer hormonhermere Om mengden er stor nok kan slike stoffer gi skadevirkninger som nerveforstyrrelser, nedsatt muskelfunksjon og forstyrrelser i fosterutviklingen.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Økotoksikologi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt