Verktøymaskiner, fellesbetegnelse for arbeidsmaskiner som brukes til bearbeiding av metalliske materialer. Betegnelsen brukes til dels også om trebearbeidingsmaskiner (snekkerimaskiner).En verktøymaskin skal som regel utføre to bevegelser, en snittbevegelse og en matningsbevegelse. Ved noen maskiner utfører arbeidsstykket snittbevegelsen og verktøyet matningsbevegelsen eller omvendt. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Verktøymaskiner

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt