Matte, et sulfidisk anrikingsprodukt fremstilt ved smelting av malmer, særlig nikkel- og kobbermalmer. Inneholder i alminnelighet også en del jern og dessuten eventuelle edelmetaller i malmen. Matte, særlig kobbermatte, kalles også skjærstein.