Sjeiding, manuell grovsortering av stykkmalm. Det første trinn i oppredning.