Attraksjonsutvikling

Attraksjon, tiltrekning; trekkplaster, noe eller noen (f.eks. en artist) som virker tiltrekkende på publikum og samler tilskuere eller besøkende. Verb: attrahere. Hele artikkelen

Ny artikkel