Gotisk

Gotisk var et germansk språk som hørte til den nå utdødde østgermanske grenen av den indoeuropeiske språkfamilien. Gotisk antas å stått nærmere de nordisk språkene enn vestgermansk. Gotisk ble brukt i egnene ved nedre Wisła og senere i de landene goterne utvandret til i folkevandringstiden. Ifølge et historisk usikkert sagn skal goterne egentlig stamme fra Skandinavia (jamfør Gotland, Öster- og Västergötland i Sverige). Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Gotisk

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel