Tidligere allianser og organisasjoner

Allianse, avtale, forbund; overenskomst mellom to eller flere selvstendige stater om å bistå hverandre i tilfelle krig, enten til forsvar (defensiv allianse) eller til angrep (offensiv allianse). Overenskomsten kan også gå ut på felles formål i politikk og handelsforhold. Allianse-traktat avtales på ubestemt tid eller for et bestemt tidsrom. Alliansen opphører etter dette tidsrommet om den ikke fornyes. Hele artikkelen

Ny artikkel