Allianse er et forbund (særlig mellom stater, organisasjoner eller politiske partier), normalt sluttet ved formell overenskomst om felles opptreden eller gjensidig støtte. Allianser mellom to eller flere selvstendige stater handler ofte om å bistå hverandre i tilfelle krig, enten til forsvar (defensiv allianse) eller til angrep (offensiv allianse). Hele artikkelen

Ny artikkel