Språkteori

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 5 kategorier:

  1. Funksjonell lingvistikk
  2. Generativ grammatikk
  3. Kognitiv lingvistikk
  4. Strukturalisme og jung-grammatikk
  5. Tidlig språkteori

Inneholder 0 artikler: