Strukturalisme og jung-grammatikk

I strukturell språkvitenskap legger man hovedvekten på å beskrive språket som et sett av strukturer mellom de enkelte elementene, som lyder, former og så videre. Strukturalismen får lett et statisk syn på språket og legger mindre vekt på utvikling og kreative prosesser i språket. Den står derfor delvis i motsetning til generativ grammatikk. Strukturalismen var dominerende både i europeisk og særlig amerikansk språkvitenskap i første halvdel av 1900-tallet. Hele artikkelen