Flymotor er en forbrenningsmotor som brukes til fremdrift av fly. Spesielle krav, blant annet til forholdet vekt–ytelse, størrelse, vibrasjonsnivå, driftsikkerhet, støy og utslipp, har ført til at konvensjonelle motorer for flybruk har utviklet seg annerledes enn motorer for andre formål. Nye typer forbrenningsmotorer har også tvunget seg frem.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Flymotorer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel