JATO, starthjelp ved hjelp av små turbojetmotorer for tungt lastede fly fra korte rullebaner.