Gnome-motor, firetakts flymotor (stjernemotor) der sylindrene roterte sammen med propellen rundt en stasjonær veivaksel. Konstruert av brødrene Seguin i Frankrike 1907–08, spilte en betydelig rolle 1909–17. Hadde en forholdsvis lav vekt per kilowatt; ble bygd med ytelser opptil 150 kW. Motorens største svakhet var det store forbruk av bensin og olje, dessuten virket den som et gyrohjul og reduserte flyets manøvreringsegenskaper.