Duken, fjell øst for E 69 på Magerøya, Nordkapp kommune, Finnmark. Duken er kjent lokalitet for flere sjeldne planter, blant annet purpurkarse. Øst for fjellet skjærer Duksfjorden inn.