Leirvika, naturreservat ved botnen av Beiarfjorden i Beiarn kommune i Nordland, øst for utløpet av Beiarelva. 1 071 dekar.