Namdalseid

Namdalseid var en kommune i Trøndelag. Den ble samtidig med Fosnes innlemmet i Namsos kommune 1. januar 2020. Sammenslåingen var del av en landsomfattende kommunereform. Ved sammenslåingen hadde Namdalseid ca. 1580 innbyggere og dekket et landareal på 735 km². Geografisk utgjorde Namdalseid kommune området sørvest for Namsfjorden, på begge sider av sørlige delen av fjordarmen Løgnin og videre mot sør på begge sider av eidet mellom Løgnin og Beitstadfjorden. Hele artikkelen

Ny artikkel