Namdalseid

Namdalseid, kommune i Trøndelag fylke, omfatter området sørvest for Namsfjorden, på begge sider av sørlige del av fjordarmen Løgnin og videre mot sør på begge sider av eidet mellom Løgnin og Beitstadfjorden. Kommunen, slik den er i dag, ble dannet 1964 ved at Otterøys del sør for Namsfjorden ble slått sammen med Namdalseid. Administrativt inngår Namdalseid siden 2009 i Midtre Namdal samkommune.I forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform vedtok Stortinget 8. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Knut A Rosvold

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 9 artikler:

K

  1. Korsen