Kuldeagglutininsyndrom er et annet navn på kuldeagglutininsykdom.