Vennesla er en kommune i Agder fylke, på begge sider av Otra nord for Kristiansand. Vennesla strekker seg på østsiden av Otra fra Kvarstein bro rett nord for bygrensen mot Kristiansand nordover til Røsehei nordøst for Grovane. På vestsiden av Otra når Vennesla helt til Lauvåsheia vest for Kilefjorden i Otra. I vest omfatter kommunen skog- og heistrøkene vestover til Eptevann på grensen til Lindesnes og lenger sør til Kvellandsvannet på grensen til Kristiansand. Hele artikkelen