Skarpengland, tettsted i Vennesla kommune, Vest-Agder, 23 km nordvest for Kristiansand, ved Rv. 9. Herfra går Fv. 454 vestover til Stupstad i Songdalen og østover til Vennesla tettsted.