Hallandsfoss i Vennesla kommune, Vest-Agder (4,4 m), inngår i Vigelandsfoss kraftstasjon (26 MW i maskininstallasjon og 186 GWh i midlere årsproduksjon). Jettegryter.