Hunsfossen, 13,5 m høy foss i Otra, Vennesla kommune, Vest-Agder, utbygd 1926 og 1964 (Hunsfoss kraftverk) av Hunsfos Fabrikker som ligger ved fossen.