Eidsberg

Eidsberg, kommune i Østfold fylke, i Indre Østfold, øst for Glomma. Kommunen omfatter lavlandet på østbredden av Glomma og skogåsene østover til vannskillet mot Haldenvassdraget. Eidsberg kommune ble opprettet 1837 ved innføringen av det lokale selvstyret. Mysen ble skilt ut i 1920 og ble slått sammen igjen med Eidsberg i 1961. Eidsberg grenser til Marker i øst, Rakkestad i sør, Skiptvet i sørvest, Askim i nordvest, Trøgstad i nord, samt Aurskog-Høland (Akershus) lengst i nordøst. Hele artikkelen