Eidsberg var en kommune i Østfold fylke. Den ble slått sammen med Askim, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad i 2020 og ble en del av Indre Østfold kommune. Sammenslåingen var en del av en landsomfattende kommunereform. Eidsberg kommune omfattet lavlandet på østbredden av Glomma og skogåsene østover til vannskillet mot Haldenvassdraget. Kommunen grenset til Marker i øst, Rakkestad i sør, Skiptvet i sørvest, Askim i nordvest, Trøgstad i nord, samt Aurskog-Høland lengst i nordøst. Hele artikkelen