Folkenborg, den sørvestlige delen av tettstedet Mysen, Eidsberg kommune, Østfold. I middelalderen utgjorde Folkenborg fjerding den delen av Heggen, norrønt Heggin (Eidsberg) som lå rundt Mysen. Håkon Håkonssons fødested (1204). Eidsberg bygdemuseum med flere 200–300 år gamle hus.