Valdisholm, liten holme i Glomma, Eidsberg kommune, Østfold, nær Grønsund. Sundet her var i middelalderen et viktig knutepunkt for samferdselen i indre Borgarsyssel, og av stor strategisk betydning. I Håkon Håkonssons tid ble det anlagt en liten borg på øya, og her residerte baglerhøvdingen Arnbjørn Jonsson. Borgen spilte en viss rolle under kampene mot ribbungene og senere hertug Skule (se Skule Bårdsson), som gjorde et mislykket hærtog hit. Deretter forsvant borgen ut av historien. Ruinene ble undersøkt og beskrevet av P. Blix i 1897.