Los er en farvannskyndig person som mot betaling veileder skip under navigering i kystfarvann.I Norge er losene sertifiserte statsloser (ansatt i Kystverket) og lønnet med årslønn. I andre land kan det være andre ordninger, samt spesialisert losing med eksempelvis havnelos, elvelos og islos. I Norge er det i hovedsak krav til at skip med lengde over 70 meter som seiler innenfor grunnlinjen skal ha los. Hele artikkelen

Ny artikkel