Hang- og paragliding

Hanggliding er en luftsport som omfatter flyging med hangglider, som er en mellomting mellom seilfly og fallskjerm. Det skilles mellom hangglidere med fleksibel ving, med stiv ving og en tredje klasse, der førerplassen utgjør en integrert del mellom vingene av hangglideren. En hangglider startes som regel ved at piloten løper glideren i gang nedover en bratt bakke. Hele artikkelen