Safe-Pro, utdanningssystem for hanggliding som er utviklet av Stein Fossum, innført i Norge i 1981 og senere internasjonal standard godkjent av FAI.