Stil innen kunsten betyr et felles særpreg innen en periodes kunstverker. På en rekke felter er ordet stil en hovedbetegnelse for uttrykksform og formgivning, med tanke på formens helhetsvirkning og ofte med et estetisk vurderingsmoment. Videre er stil et hovedbegrep i billedkunst, arkitektur, ornamentikk og kunstnerisk formgivning og utstyr. Stil brukes også om musikk. Hele artikkelen