Shareware, fritt distribuert programvare, det vil si programvare som distribueres fritt, men som ikke er gratis. Ideen er at man kan prøve ut programmet før man betaler for det. Shareware var mer utbredt i 1980- og 1990-årene; det kreves ikke lenger betaling for storparten av programvaren som distribueres fritt over Internett. Der det kreves betaling, er prøveversjonene som lastes ned fritt gjerne forsynt med kode som gjør at programmet bare fungerer i et begrenset antall dager etter at det er tatt i bruk for første gang, eventuelt at det er bruksbegrensninger som gjør det uhensiktsmessig å la være å betale.