Nicaragua har i henhold til arkeologiske funn vært bebodd i 20 000–30 000 år. På slutten av det 15. århundre var Nicaragua befolket av mange forskjellige etniske grupper, og spanske embetsmenn anslo at befolkningen var på omkring 600 000 ved den spanske erobringen.Nicaragua var en spansk koloni i perioden 1524–1821, og ble selvstendig i 1838. Landet ble styrt av familiedynastiet Somoza fra 1934 til 1979, da et bredt folkeopprør ledet av Sandinistfronten innstiftet revolusjon og styrte landet frem til 1990, en periode preget av krig og handelsboikott.I 1990 overleverte Sandinistene (FSLN) uten dramatikk makten til Latin-Amerikas første kvinnelige statsoverhode, Violeta Barrios de Chamorro. Hele artikkelen