Togos førkoloniale historie er særlig knyttet til folkevandringer og statsdannelser rundt dagens Togo. Portugisere nådde Togo-kysten i 1471–1472. Flere europeiske stater, blant annet Danmark-Norge, opprettet handelsstasjoner som ble utskipingssentre for slaver på 1600–1700-tallet. Området dagens Togo var en del av, ble kalt Slavekysten. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Togos samtidshistorie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel