Faure Essozimna Gnassingbé, togolesisk politiker og økonom, sønn av tidligere president Gnassingbe Eyadéma. Medlem av parlamentet fra 1998. Faren foretok 2002 en forfatningsendring som gjorde det mulig for sønnen å kunne overta som president (minstealderen for president-embetet ble satt ned fra 45 til 35 år), og han ble samtidig utnevnt til minister for offentlige anliggender. To dager etter farens død 2005 lot Gnassingbé seg utnevne til president med de militæres støtte. Etter store uroligheter og internasjonalt press måtte han imidlertid trekke seg og gå med på nyvalg. Etter en valgkamp som ble overskygget av blodige sammenstøt ble Gnassingbé erklært som vinner, men opposisjonen har nektet å anerkjenne valget. Gnassingbé overtok formelt som president i Togo i mai 2005.