Området omkring dagens Mali er en av de regionene i Afrika som først ble tett befolket, noe de mange steinalderfunnene forteller om. På grunn av den tidlige handelen mellom Vest-Afrika og Nord-Afrika, som gikk over Sahara, oppstod det i dette området flere statsdannelser allerede før vår tidsregning. En serie med riker oppstod og gikk i oppløsning, slik som Ghana, Maliriket og Songhai. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel