Shinto er et begrep som brukes på noen religionsformer som finnes i Japan. Shinto blir ofte omtalt som «Japans opprinnelige religion», en gammel tro fra en udefinert urtid før buddhisme og annen kinesisk kultur kom til landet. Dette er problematisk på to måter. For det første finnes ingen enhetlig shintolære eller tro, og svært få japanere ser på shinto som sin religiøse identitet. Hele artikkelen

Ny artikkel