Ekte aper er en pattedyrunderorden i ordenen primater. Ekte aper omfatter såkalte høyere primater; vestaper og østaper med dyreaper, samt menneskeaper og mennesker. De kalles også antropoider eller bare aper. Hele artikkelen

Inneholder 3 kategorier:

Ny artikkel