Catarrhini, østaper eller smalneseaper, pattedyrinfraorden i ordenen primater fra den gamle verden, dvs. Asia, Afrika og Europa. Omfatter overfamiliene Cercopithecoidea med dyreapefamilien, og Hominoidea med gibbonfamilien, menneskeapefamilien og menneskefamilien.