Østgribber, mindre vanlig navn på den gamle verdens gribber. Alle tilhører haukefamilien.