Øreakupunktur, (aurikkelterapi, auriculoterapi), alternativ behandlingsform der en stiller diagnose ved å studere øret, og til dels behandler mennesket ved å stimulere punkter i øret som korresponderer med ulike steder i koppen (jf. akupunktur). Øreakupunktur er i likhet med fotsonetrapi og irisanalyse (se irisdiagnostikk) en holografisk metode (fra gresk: holos - hel , grafos - nedskrevet). Dvs. at den bygger på ideen om at helheten er nedskrevet i delen, her: at all informasjon om hele mennesket er tilgjengelig i øret og at en ved å behandle øret kan behandle hele mennesket. Øreakupunktur er ikke naturvitenskapelig etterprøvbar, men mange utøvere argumenterer med at metoden er gammel og autentisk. Den er kjent fra det gamle Kina, men ble "gjenoppdaget" av den franske nevrologen Paul Nogier i 1957.