Ødematøs, hoven, oppsvulmet, som hører sammen med eller har med ødem å gjøre.