Østernvann, vann i Bærumsmarka i Bærum; drenerer via Østernbekken til Lysakerelva. Innsjøen er oppdemmet. Badeplass.