Øksningan, to lave, skogbare øyer i Herøy kommune, Nordland, Indre Øksningan på 2,3 km2 og Ytre Øksningan på 2,1 km2, med henholdsvis 78 og 58 innbyggere (2016). Veiforbindelse (Fv. 166) via flere øyer til Hestøya der Fv. 828 fører videre østover over Gottolsøya til Nord-Herøy.