Åge Korsvold, norsk næringslivsleder; siviløkonom (MBA) 1972. Ansatt i Storebrand 1972–76. Finansdirektør i Orkla Industrier 1977–83 og i fondsmeglerfirmaet Fondsfinans 1983–92. Adm. direktør og partner i rådgivningsselskapet ProCorp 1992–94. Konsernsjef i Storebrand ASA 1994–2000. Adm. direktør i Kistefos AS fra 2001. Styreleder i Orkla en kort periode 2000, i Ementor fra 2003.