Zootomi er dyreanatomi. Begrepet brukes i motsetning til humananatomi (menneskets anatomi). Fellesbetegnelsen er anatomi.