Zapping, raskt og hyppig skifte av fjernsynskanaler ved hjelp av fjernkontroll. Opprinnelig var zapping et begrep som betegnet teknikken fjernsynsseerne hadde utviklet for å unngå reklameinnslag. I våre dager blir det også brukt i en utvidet betydning for å beskrive seernes hopping fra kanal til kanal på leting etter interessante programmer.