Walking bass, jazzuttrykk, betegnelse på en spillemåte der bassen spiller fjerdedelsnoter som danner en «spasertur» gjennom akkordene.