Velferdstap, begrep uten klart innhold, men vil normalt gjelde tap som volder vesentlig forringelse av en persons økonomiske forhold. Fare for vesentlig velferdstap vil kunne gi grunnlag for at retten i en rettssak fritar et vitne fra å forklare seg. I en slik sammenheng vil så vel vitnets forhold til sine omgivelser, som økonomiske virkninger for vitnet, kunne utgjøre velferdstap.