Vederheftig betyr pålitelig, tillitvekkende. I juridisk språkbruk betyr vederheftig betalingsdyktig, solvent. Ifølge domstolloven av 13. august 1915 nr. 5 er det et krav for å være dommer i en norsk rett at man er vederheftig i den siste betydningen av ordet.