Urnyren, segmentert bygd ekskresjonsorgan som er fungerende nyre hos voksne rundmunner, fisk og amfibier. Betegnelsen har i nyere tid vært mest benyttet for den fungerende nyren i tidlig fosterliv hos høyere virveldyr (krypdyr, fugler, pattedyr). Hos hunnen av høyere virveldyr tilbakedannes urnyren og dens utførselsgang (urnyregangen el. wolffske gang), mens hos hanndyrene vil noe av urnyren inngå i bitestikkelen, og urnyregangen danner grunnlag for sædleder og sædblære. Se også nyrene.