Underentreprenør, en entreprenør som har inngått kontrakt med en annen entreprenør – hovedentreprenør – om å utføre en del av det arbeidet hovedentreprenøren skal utføre for en byggherre.