Hovedentreprenør, entreprenør som har ansvaret for en vesentlig del av et bygge- eller anleggsarbeid og står som mellommann mellom byggherren og en eller flere underentreprenører. Se hovedentreprise.