Transkutan nervestimulering, fork. TNS, stimulering av nervefibrer gjennom huden via små elektroder som festes på huden over nervene. Brukes i første rekke for behandling av kronisk smerte. Metoden aktiverer organismens egne smertehemmende systemer i ryggmargen og i hjernestammen. Lav frekvens medfører dannelse av endorfiner. Stimuleringen kan også bedre blodsirkulasjonen i bestemte organer, bl.a. i huden. TNS er innført uavhengig av akupunktur, som antas å ha den samme virkningsmekanisme.